Ont-moeten

Boeiend onderwijs in een lerende school

Ont-moeten
€ 38,50
- +
 • nieuwe ontwikkelingen in samenhang beschreven
 • boeiend onderwijs in de klas, de lerende school en leiderschap
 • met veel voorbeelden en foto’s uit de praktijk
 • rijk geïllustreerd in full color
 • met mindmaps van Truus Römgens die elk hoofdstuk samenvatten
 • met een voorwoord van Luc Stevens

De opdracht van elke leraar, elke school en elk schoolbestuur is het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen Al het overige hoort in dienst te staan van het primaire proces. De vraag is dan natuurlijk: wat is goed onderwijs? Natuurlijk Leren hanteert daarbij vier uitgangspunten:

 1. passie in plaats van regels (een einde maken aan “moetisme”);
 2. gebruik maken van recente kennis;
 3. duurzaam leren voor het leven;
 4. zorgen voor samenhang.

De afgelopen jaren hebben we veel ervaringen opgedaan met het concept “boeiend onderwijs in een lerende school”. Tijdens studiedagen, trainingen, teambijeenkomsten, regionale netwerken en het coachen van leraren bij hun werk hebben we ervaren hoe inspirerend, helpend en effectief dit concept kan zijn.
We zijn van mening dat de grotere context waarin mensen werken het gedrag en dus ook de kwaliteit van de leraar bepaalt. Duurzame veranderingen zijn alleen mogelijk zijn als we het systeem als geheel veranderen en niet slechts onderdelen ervan. Vanuit een gefragmenteerde benadering zijn we echter voortdurend bezig kleine delen van een school te verbeteren zonder oog te hebben voor het geheel.
Dit boek richt zich daarom niet alleen op het primaire proces, maar gaat tevens in de op de vraag wat het vorm geven aan boeiend onderwijs betekent voor de leraren, voor de school als organisatie en voor het leiderschap dat daarbij nodig is in deze tijd.

Alle hoofdstukken zijn gevisualiseerd en samengevat door middel van mindmaps.
Het voorwoord is geschreven door Luc Stevens.

De 14 hoofdstukken

 

 1. Boeiend onderwijs in een lerende school
 2. De breinvriendelijke klas
 3. Coöperatief leren
 4. Systeemdenken in de klas
 5. Denkgewoonten: ontwikkelen van intelligent gedrag
 6. Meervoudige intelligentie
 7. De kruk met de vijf disciplines
 8. De lerende school in beeld
 9. Goede communicatie in een lerende school
 10. De systeemdenker in actie
 11. Zes geheimen van verandering
 12. Duurzaam leiderschap
 13. Leiding geven aan levende systemen
 14. Mindmaps maken