Van moetisme naar moreel besef

Van moetisme naar moreel besef
€ 38,50
- +

Opbrengstgericht werken in een lerende school door Arsène Francot en Jan Jutten

Dit boek gaat over de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders en leerkrachten. Hogere opbrengsten krijgen we niet door meer van hetzelfde te doen, door uitbreiding van de lestijd of door nog harder te werken. Het gaat om het voortdurend werken aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Het belangrijkste uitgangspunt van het boek is dat de kwaliteit van ons werk niet zozeer bepaald wordt door wat we weten of kunnen, maar door de innerlijke bron van waaruit we handelen. Streven leerkrachten naar hogere opbrengsten omdat het moet van de inspectie: moetisme? Of omdat het ertoe doet voor de toekomst van de kinderen: moreel besef?

De kerntaak van leiders is om leerkrachten te verbinden met hun morele besef. 

Opbrengstgerichte leiders creëren een context waarin leerkrachten zich voortdurend willen en kunnen ontwikkelen om hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere opbrengsten voor de kinderen. Dit boek gaat over de vraag: wat doen deze leiders?                   

De onderwerpen die aan bod komen:

-          moetisme of moreel besef: de vierde weg

-          van onderwijskundig naar opbrengstgericht leiderschap

-          meer dan rekenen en taal: over welke opbrengsten hebben we het?

-          aspecten van hoogstaand onderwijs

-          ontwikkelen van professioneel kapitaal

-          handelingsgericht werken en passend onderwijs

-          de nieuwe rol van de intern begeleider

-          de kwaliteit van begrijpend lezen als hefboom

-          data gebruiken als basis voor beter onderwijs

-          bovenschools systeemleiderschap