Natuurlijk Leren BV gaat stoppen

19 januari 2022

Beste mensen,

Na een periode van 18 jaar ga ik met ingang van 1 juli 2022 stoppen met mijn bedrijf Natuurlijk Leren. Op mijn 70ste lijkt het me wijs het stokje door te geven aan mensen die staan te popelen een mooi vervolg te geven aan de ontwikkeling van boeiend onderwijs in lerende scholen.

Natuurlijk Leren BV zal vanaf 1 juli a.s. niet langer bestaan, maar dit betekent zeker niet dat het gedachtegoed verloren zal gaan. Mijn collega’s Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker zijn volop bezig met het creëren van een nieuwe opzet. De komende maanden zullen jullie daar ongetwijfeld meer over horen. 

Uiteraard zal ik nauw betrokken zijn bij het soepel laten verlopen van de overgang naar de nieuwe situatie.

 

Na de zomervakantie blijf ik nog enkele succesvolle leergangen over leiderschap verzorgen:

  • Verbindend Leiderschap
  • Theorie U in de school
  • Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken

Meer informatie over deze cursussen kun je vinden op de website van de AVS:

www.avs.nl/academie

Het blijft ook mogelijk deze leergangen in company uit te voeren.

Neem daarvoor contact op via mijn mailadres: janjutten@natuurlijkleren.org of janjutten@me.com

Ook voor een inleiding over leiderschap of over systeemdenken kun je me dan nog benaderen.

 

Het waren bijzondere jaren met Natuurlijk Leren, waarin we hebben geprobeerd van betekenis te zijn voor kinderen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. 

Ongetwijfeld zullen we elkaar de komende maanden nog ont-moeten……

Hartelijke groeten,

Jan Jutten