Denkgewoonten

Denk mee, doe mee!

Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Ook bij Kinderen bij wie het leren niet altijd vanzelf gaat.

Met de 16 denkgewoonten van Denk mee, doe mee leren kindren na te denken over hun eigen ideeën, maar ook over de gedachten van anderen. Daarnaast gaan ze aan de slag met praktische vaardigheden als luisteren, samenwerken en onderzoeken. De methode biedt kijkplaten én activiteiten voor de school en thuis.

Het is de opdracht van de school om kinderen dingen te leren die belangrijk zijn voor hun toekomst. Kinderen helpen om goed na te denken over eigen ideeën, kritisch hierover te zijn en ideeën of gedachten van anderen te kunnen waarderen, is daarbij een uitdaging.

Als ouder wil je je kind zaken meegeven die belangrijk zijn voor de toekomst en ze ‘intelligent gedrag’ aanleren. De zestien denkgewoonten van Denk mee doe mee leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Ze helpen kinderen bij het leren denken.

De denkgewoonten op deze website leren je intelligent gedrag aan. Ze helpen je om te leren denken. Je kunt de tips gebruiken bij alles wat je op een dag doet. Je kunt ze op school gebruiken, maar ook thuis, op de sportclub, bij hobby’s of bij het omgaan met je vrienden.