Scholen

Het is de opdracht van de school om kinderen dingen te leren die belangrijk zijn voor hun toekomst. Kinderen helpen om goed na te denken over eigen ideeën, kritisch hierover te zijn en ideeën of gedachten van anderen te kunnen waarderen, is daarbij een uitdaging.

Alle kinderen willen we intelligent gedrag aanleren, óók kinderen waarbij het leren niet altijd vanzelf gaat. De zestien denkgewoonten van Denk mee doe mee leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Ze helpen kinderen bij het leren denken en dragen bij aan ‘een leven lang leren’.

Bij de zestien denkgewoonten zijn voor elke bouw lesideeën beschreven.

Het werken met denkgewoonten in de klas heeft een positief effect op het leraargedrag in de klas. Het stimuleert de bewustwording om bij de kinderen intelligent gedrag aan te leren gericht voor ‘een leven lang leren’.

Denkgewoonten worden het best geleerd in dagelijkse situaties, zoals tijdens de reken-, taal of gymles, bij creatieve vakken, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kunnen de denkgewoonten ingezet worden bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. De lesideeën kunnen gebruikt worden om de denkgewoonten in de klas te introduceren en in de praktijk van alle dag te integreren.

Denkgewoonten worden het best geleerd in dagelijkse situaties, zoals tijdens de reken-, taal of gymles, bij creatieve vakken, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De lesideeën kunnen gebruikt worden om de denkgewoonten in de klas te introduceren en in de praktijk van alle dag te integreren.

Denkgewoonten worden het best geleerd in dagelijkse situaties, zoals tijdens het werken of bij het spelen in de hoeken, bij het spelen op het plein, bij kringactiviteiten en bij het omgaan met elkaar. De lesideeën kunnen gebruikt worden om de denkgewoonten in de klas te introduceren en in de praktijk van alle dag te integreren.