Team

Tips om de denkgewoonten in de praktijk van alle dag te integreren.

Hoe beter leraren zich de denkgewoonten zelf eigen maken en ‘doorleven’, hoe beter ze deze bij kinderen kunnen herkennen en aan kinderen kunnen overdragen. Door zelf te werken met de denkgewoonten, worden ze onderdeel van het dagelijks handelen en denken. Ook hiervoor geldt dat denkgewoonten het best geleerd worden in dagelijkse situaties, zoals bij oudergesprekken, teamvergaderingen, een gesprekkencyclus of collegiale consultatie.

Tips

 • 01 Ik blijf proberen

 • 02 Ik denk eerst na

 • 03 Ik luister

 • 04 Ik bekijk het anders

 • 05 Ik denk na hoe ik iets kan leren

 • 06 Ik werk nauwkeurig

 • 07 Ik stel een vraag

 • 08 Ik weet al iets

 • 09 Ik denk na hoe ik iets vertel

 • 10 Ik wil graag dingen weten

 • 11 Ik gebruik mijn fantasie

 • 12 Ik ben verbaasd en blij

 • 13 Ik ga iets uitproberen

 • 14 Ik maak een grapje

 • 15 Samen kunnen we meer dan alleen

 • 16 Ik wil blijven leren