De betekenis van onze naam: Natuurlijk Leren

25 augustus 2019

In ons werk met scholen en besturen merken we dat er vaak misverstanden zijn over de betekenis van onze naam: “Natuurlijk Leren”. Daarom een korte toelichting.

Met Natuurlijk Leren bedoelen we niet dat we vinden dat het leren “vanzelf” gaat. Het betekent niet dat we vinden de leerkracht moet afwachten tot kinderen zelf tot leren komen. Integendeel zelfs! Wij vinden de rol van een inspirerende, ondersteunende en boeiende leerkracht die helder dingen uitlegt van groot belang.

Wat bedoelen we dan wel met “Natuurlijk Leren?

Allereerst dat leren iets vanzelfsprekends is. Iedereen is immers “van nature” nieuwsgierig, staat open naar de wereld, is gericht op groei en ontwikkeling. Natuurlijk (vanzelfsprekend) wordt er geleerd.

De tweede betekenis van Natuurlijk Leren is dat we een klas, een school en een bestuur willen zien als een organisme. Niet als een machine die aangestuurd moet worden. Het machinedenken gaat uit van uniformiteit, productiviteit en fragmentering. Levende systemen kenmerken zich door verscheidenheid, autonomie en samenhang. Een belangrijk onderdeel van onze missie is dat we scholen willen helpen bij het maken van de omslag van machine naar organisme:

  • het vieren en gebruik maken van diversiteit;
  • ruimte bieden aan ontwikkeling van medewerkers en kinderen;
  • leren zien en begrijpen van relaties en samenhangen.

 

Terug naar het overzicht