De Professionele Leergemeenschap: hefboom voor teamleren

05 juni 2017

Tijdens het bovenschoolse netwerk van 19 mei jl. hebben we samen de meerwaarde verkend van de PLG. Werken met professionele leergemeenschappen kan gezien worden als een van de hefbomen voor duurzame ontwikkeling. De PLG kan immers een sterke hefboom vormen voor het teamleren in een lerende school. We hebben eerst besproken wat een PLG eigenlijk is en welke doelen er nagestreefd worden als scholen ermee werken. Vervolgens zijn we dieper ingegaan op de belangrijke rol van de leider. We deden dit o.a. aan de hand van de vijf essenties van leiding geven aan een PLG zoals beschreven door Dufour en Fullan. De PLG dreigt helaas een containerbegrip te worden waarbij elke vorm van uitwisseling tussen leerkrachten PLG genoemd wordt. Centraal stond het besef dat een PLG geen “programma” is dat je kunt invoeren, maar een waardevolle cultuuromslag die gericht is op voortdurend leren en verbeteren. Daarbij wordt voortdurend de verbinding gemaakt tussen praktijk en theorie, tussen reflectie en actie, tussen wetenschap en het dagelijks werk in de groep.

 

 

Natuurlijk Leren heeft een geheel nieuwe vierdaagse cursus ontwikkeld over leiding geven aan een PLG. Klik hier voor meer informatie. Meer informatie voor leerkrachten over de PLG. Klik hier.

Terug naar het overzicht