Denk mee, doe mee

12 augustus 2016

Denk mee, doe mee
Denkgewoonte = een patroon van intelligente gedragingen die tot productieve acties leiden.

Bij denkgewoonten gaat het om attitudes en vaardigheden die we hard nodig hebben om succesvol te zijn in de huidige samenleving. Enkele voorbeelden: doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, luisteren met begrip en empathie.
Leerkrachten en andere opvoeders kunnen de denkgewoonten gebruiken om te onderwijzen, verbeteren, observeren en toepassen om leerlingen te helpen de gewoonten van intelligent gedrag te ontwikkelen. Iets wat we toch allemaal willen in het onderwijs.

Nadat Natuurlijk Leren 5 jaar geleden de denkgewoontenmuur heeft geïntroduceerd en scholen heeft geholpen deze toe te passen in het dagelijkse werken, zijn we gevraagd deel te nemen aan een project om de denkgewoonten en de denkgewoontenmuur te bewerken voor het speciaal onderwijs.
Samen met de Stichting De Korre uit Goes hebben we de denkgewoonten herschreven, nieuwe illustraties laten ontwerpen en een klapper gemaakt voor de leerkrachten en ouders om de denkgewoonten te introduceren en te onderhouden. Een pracht product, niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar zeker ook voor de reguliere basisschool. Het pakket draagt bij aan een intelligenter gedrag en vergroot het probleemoplossend vermogen. De makers nemen daarbij de talenten van kinderen als uitgangspunt. Het bevat eenvoudige hulpmiddelen (geheugensteuntjes) om de denkgewoonten toe te passen in veel verschillende situaties. Uniek in dit projectmateriaal is dat “Denk mee, doe mee” ook tips en activiteiten voor ouders bevat.

Denkgewoonten leren doet ertoe! “

Denk mee, doe mee

Ik heb toch al nagedacht….” (Theun, 9 jaar)
“Dat kan ik niet, dat vind ik moeilijk….” (Justin, 10 jaar)
Juf Eefje: “Wie….?” Direct steekt Daphne haar vinger op ….

Heeft u een beeld bij de uitspraken van deze kinderen? Dit is een kleine greep aan uitspraken van kinderen waarbij het leren niet altijd vanzelf gaat en voor u dus herkenbaar. Als leraar staat u voor de belangrijkste opdracht die zaken mee te geven, die voor hen nodig zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen helpen bij het goed nadenken over eigen ideeën, kritisch hierover te zijn en ideeën of gedachten van anderen te kunnen waarderen, is daarbij de uitdaging. Als kinderen hier vaardig in zijn, kunnen zij verantwoord problemen oplossen of beslissingen nemen. Eigenlijk gaat het hier om het aanleren van intelligent gedrag, dat ook kinderen die het leren soms moeilijk vinden die het leren, niet mag worden onthouden.

Denk mee, doe mee

Veel onderzoeken naar effectief denken en intelligent gedrag (waaronder Feuerstein 1980) tonen aan dat mensen over verschillende strategieën beschikken om problemen of complexe vraagstukken op te lossen. Deze strategieën zijn door Artur Costa onderverdeeld in zestien denkgewoonten. Het leren van deze denkgewoonten levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van intelligent gedrag. Dit intelligent gedrag is terug te zien in verschillende vaardigheden.

Denk mee, doe mee

Denkgewoonten:

• helpen leerlingen bij het leren denken
• dragen bij aan “een leven lang leren”
• maken leerlingen bewuster, kinderen gaan elkaar wijzen op de denkgewoonten.

Het werken met denkgewoonten kan ook voor u als leraar een positief effect hebben. Het maakt u bewuster van datgene wat een leerling nodig heeft en moet doen om een activiteit uit te voeren. Voor meer informatie over het materiaal: http://www.dekorre.nl/dab/producten/denk-mee-doe-mee/ of www.denkgewoonten.nl 

Terug naar het overzicht