Natuurlijk Leren positief beoordeeld door CRKBO

03 oktober 2010

De medewerkers van Natuurlijk Leren BV zijn onlangs opnieuw door de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ) beoordeeld door een auditcommissie. Aan de hand van een uitgebreide checklist is bekeken of we voldeden aan de kwaliteitseisen. Wij kunnen u melden dat wij op alle punten voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.
Bij de kwaliteitscode horen onder meer de documenten die u vindt onder "voorwaarden". Iedere medewerker van Natuurlijk Leren heeft deze documenten beschreven naar zijn eigen organisatie.

Terug naar het overzicht