Welkom Regina Vorderman

17 november 2022

Regina Vorderman werkt sinds 1994 in het basisonderwijs, zowel in het regulier- als het speciaal basisonderwijs. Zij heeft vooral, in haar jaren als groepsleerkracht, het onderwijs voor de kinderen boeiend weten te maken, passend bij de omgeving, de tijd en de cultuur. Zij heeft ervaring als intern begeleider, (gedeeld) onderwijsinhoudelijke leider en onderwijsadviseur op verschillende scholen. In 2009 rondde zij de Master-SEN opleiding af bij het Seminarium van Orthopedagogiek, met specialisatie begeleiden. 

Tien jaar geleden (2012) maakte zij kennis met Natuurlijk Leren, en de inhoud van 'boeiend onderwijs in deze tijd'. Onder leiding van Jan Jutten, Truus Römgens en Arsène Francot (†) werd het gedachtengoed van de lerende school op het SBO besproken, als mogelijkheid om het werk op school voor iedereen prettiger, boeiender en dus beter te maken. Tijdens de AVS-trainingen van Jan Jutten zat zij op het puntje van haar stoel, om meer te weten en verder te leren over; verbindend leiderschap, systeemdenken in een lerende school, opbrengstgericht leiderschap.

'Begrijpen voor ingrijpen’ is voor haar het motto bij aanvang van een opdracht in haar huidige rol van onderwijsadviseur. Systeemdenken is voor Regina vanzelfsprekend en zij past de bijbehorende systeemtools regelmatig, op een natuurlijke wijze, toe in haar werk. Zij is door de jaren heen het schoolsysteem steeds meer als geheel gaan zien. Door in-en uit te zoomen, samen met het hele team of deel van het team bekijkt zij het grotere plaatje, the big picture, met aandacht voor ieders rol in het geheel. In haar huidige rol als kwaliteitsmedewerker op scholen neemt zij het gericht kijken mee in de opdracht om onderlinge betrekkingen te zien in plaats van losse gebeurtenissen, om te zoeken naar hefbomen voor verbetering van de onderwijspraktijk. Waar het gaat om boeiend passend- en opbrengstgericht onderwijs bieden aan kinderen, weet Regina een team te motiveren, te inspireren vanuit haar waarden enthousiasme, samenwerken, integer, authenticiteit en loyaliteit. Binnen opdrachten wordt Regina gezien als analytisch, planmatig, mens- en resultaatgericht en voert haar taken gedegen en zorgvuldig uit. Zij heeft oog voor het proces en het welbevinden van de mens daarbij. Zij is pro-actief, neemt verantwoordelijkheid, durft keuzes te maken met ‘de bedoeling van het onderwijs’ altijd helder voor ogen. Vooral het leren in verbinding zet Regina in haar kracht; van de leerkracht op de werkvloer, onderwijsinhoudelijk overleg met het hele team... naar leiding geven aan een lerende organisatie met hogere opbrengsten.

Terug naar het overzicht