Professionaliseren in het onderwijs: voor de kinderen of voor het Register?

10 juli 2017

Vanuit Natuurlijk Leren bieden we zowel voor leerkrachten als voor leiders diverse cursussen en leergangen aan. Ze zijn allemaal gericht op het steeds verder realiseren van het concept “Boeiend opbrengstgericht onderwijs in een lerende school”.

Sinds de oprichting van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en zeker ook door het Leraarregister merken we bij sommige scholen en besturen een verandering. Het komt steeds meer voor dat leerkrachten en schoolleiders gaan professionaliseren omdat het moet. Enkele voorbeelden:

  • leiders die een cursus gaan volgen om dat ze nog moeten herregistreren;
  • leerkrachten die door het volgen van een leergang punten willen scoren voor het Leraarregister;
  • scholen, besturen en instellingen die ons vooraf vragen: “Is deze leergang ook wel gecertificeerd?” Dit criterium dreigt dan soms te gaan bepalen of een cursus waardevol is of niet.

Op zichzelf is er naar ons idee niets mis met de beide Registers. De intenties zijn goed; mensen in het onderwijs een prikkel geven om levenslang te leren vinden we positief. Het mogelijke neveneffect is echter dat sommigen vooral gaan professionaliseren omdat het moet. En niet zozeer omdat het ertoe doet, om nog meer te kunnen betekenen voor de kinderen!

Onze ervaring als trainers bij Natuurlijk Leren is dat écht leren en ontwikkelen zelden voortkomt uit “moetisme”, maar vooral uit passie en moreel besef.

We geven daarom alle bestuurders, schoolleiders en leerkrachten de suggestie om zich hiervan bewust te zijn als het gaat om het ontwikkelen van professioneel kapitaal in het onderwijs!

 

You can’t direct people into excellence

You can only engage them enough

So that they want to do excellent work

 

Margaret Wheatley

 

Terug naar het overzicht