Werkdruk en leerkrachtentekort in bovenschools netwerk.

25 september 2017

Op vrijdag 22 september hebben we in het bovenschools netwerk het probleem van het leerkrachtentekort besproken. In groepen hebben we met behulp van systeemdenken een dialoog gevoerd over de dieper liggende oorzaken van het probleem: begrijpen vóór ingrijpen. Elke groep kwam vervolgens met enkele suggesties om op korte én lange termijn iets te doen aan dit probleem.

Enkele suggesties uit de groepen:

  • verhogen van de kwaliteit van de Pabo: meer aanzien van het beroep;
  • werken aan factoren die werkgeluk bevorderen;
  • op korte termijn: flexibiliteit van de organisatievorm, b.v. wisselende samenstelling van de groepen; ook het salaris verhogen;
  • investeren in de kwaliteit van de schoolleiding: verlagen van werkdruk in de school door anders omgaan met papierwerk en door meer samenhang.
Terug naar het overzicht